Powiat Gdański wraz z Miastem Pruszcz Gdański przystąpiło do realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2246G ul. Emilii Plater w msc. Pruszcz Gdański – I etap realizowanego ze środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Droga została przebudowana na odcinku od skrzyżowania z ul. Powstańców Warszawy do skrzyżowania z ul. Korzeniowskiego (włącznie). W ramach zadania wybudowano 667 mb ulicy składających się z trasy zasadniczej ul. Emilii Plater wraz z drogami serwisowymi, ronda na skrzyżowaniu z ul.Modrzewskiego, chodników i dróg rowerowych, zatok autobusowych, parkingu, oświetlenia oraz urządzeń uzbrojenia terenu wraz z odwodnieniem jezdni.

Całościowy koszt projektu wyniósł: 6.224.901,20 zł

W wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego, wykonawcą została firma WAKOZ Sp. z o.o.