W ramach inwestycji pn. Remont drogi powiatowej nr 2202G Lublewo – Bielkówko – Straszyn – realizowany w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 wyremontowana została droga wraz z poboczami i odwodnieniem, przeprowadzono budowę chodników, ścieżek pieszo – rowerowych, oświetlenia ulicznego na odcinku Bielkowo – Bielkówko oraz remont mostu w miejscowości Bielkówko. Przedsięwzięcie było współfinansowane przez dwie gminy: Gminę Pruszcz Gdański oraz Gminę Kolbudy.

Całościowy koszt projektu wyniósł: 13 069 703,71 zł.

Wykonawcą robót, w wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego, było konsorcium firm: B&W Usługi Budowlane Bożena Dzidkowska z siedzibą w Pruszczu Gdańskim z Partnerem: Bilfinger Berger Budownictwo SA z siedzibą w Warszawie.