Powiat Gdański wraz z Gminami Cedry Wielkie, Kolbudy, Pszczółki, Suchy Dąb, Trąbki Wielkie oraz Miastem Pruszcz Gdański przystąpił do realizacji zadania pn.: Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego dofinansowanego z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (Etap II) w ramach którego został wykonany remont ponad 23 km dróg powiatowych i budowa ok. 1,5 km chodników oraz montaż specjalnego oznakowania szkół i przedszkoli.

Całkowity koszt projektu wyniósł 5 776 708,45 PLN z czego kwota 1 523 409,44 PLN to wkład partnerów projektu, kwota 2 649 158,00 PLN to dofinansowanie z budżetu państwa, a kwota 1 604 141,02 PLN to udział Powiatu Gdańskiego.

Wykonawcą robót, w wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego, zostało konsorcjum firm Kruszywo z siedzibą w Linii i Firma Budowlano – Usługowa Ewa Wicka z siedzibą w Luzinie. Nadzór inwestorski sprawować będzie Przedsiębiorstwo Usługowe Kabex z siedzibą w Leźnie.