8.1. Remont drogi powiatowej nr 2222G Sobowidz – Gołębiewko

17 czerwca - 14 lipca 2014

całkowity (z VAT): 438 511,20 PLN
wkład budżetu państwa: 110 968,00 PLN
wkład Gminy Trąbki Wielkie: 131 017,28 PLN
wkład Powiatu Gdańskiego: 196 525,92 PLN

brak utrudnień - prace zakończono

8.1. Remont drogi powiatowej nr 2222G Sobowidz – Gołębiewko