7.1. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2228G Krzywe Koło – Koźliny

19 sierpnia - 22 września 2014

całkowity (z VAT): 130 296,55 PLN
wkład budżetu państwa: 32 973,00 PLN
wkład Gminy Suchy Dąb: 38 929,42 PLN
wkład Powiatu Gdańskiego: 58 394,13 PLN

brak utrudnień - prace zakończono

7.1. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2228G Krzywe Koło – Koźliny