6.1. Remont drogi powiatowej 1933G Egiertowo – Przywidz od Klonowa Dolnego do granicy Powiatu Gdańskiego

17 czerwca - 14 lipca 2014

całkowity (z VAT): 1  555 050,50 PLN
wkład budżetu państwa: 393 516,00 PLN
wkład Gminy Przywidz: 464 613,80 PLN
wkład Powiatu Gdańskiego: 696 920,70 PLN

brak utrudnień - prace zakończono