3.2. Budowa chodnika w Skowarczu (ul. Żuławska)

15 lipca - 18 września 2014

całkowity (z VAT): 222 916,10 PLN
wkład budżetu państwa: 56 411,00 PLN
wkład Gminy Pszczółki: 82 635,77 PLN
wkład Powiatu Gdańskiego: 83 869,33 PLN

brak utrudnień - prace zakończono

3.2. Budowa chodnika w Skowarczu (ul. Żuławska)

 • 4 Czerwiec 2014

  Stan przed robotami.

 • 11 Sierpień 2014

  Rozpoczęto prace remontowe: wyrównywanie istniejącego pobocza, umocnienie powierzchniowe skarpy humusem i elementami prefabrykowanymi oraz ustawianie elementów ulic -  krawężników i obrzeż betonowych.

 • 13 Sierpień 2014

  Trwają prace remontowe m.in. odtwarzanie zjazdów indywidualnych.

 • 1 Wrzesień 2014

  Trwają prace:  ustawianie elementów ulic takich jak krawężniki i obrzeża betonowe, odtwarzanie zjazdów indywidualnych – warstwa ścieralna z kostki betonowej.

 • 4 Wrzesień 2014

  Trwają prace:  przebudowa chodników – warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej.

 • 18 Wrzesień 2014

  Odbiór techniczny zadania.