10.1. Remont drogi powiatowej nr 2211G w Gołębiewie Średnim

18 maja - 18 czerwca 2015

całkowity (z VAT): 39 606,00 PLN
wkład Powiatu Gdańskiego: 39 606,00 PLN

brak utrudnień - prace zakończono

10.1. Remont drogi powiatowej nr 2211G w Gołębiewie Średnim