09.1. Specjalne oznakowanie okolic szkół znajdujących się przy ruchliwych drogach

21 września - 30 października 2015

całkowity (z VAT): 95 595,60 PLN
wkład budżetu państwa: 34 201,00 PLN
wkład Powiatu Gdańskiego: 61 394,60 PLN

brak utrudnień

09.1. Specjalne oznakowanie okolic szkół znajdujących się przy ruchliwych drogach