08.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2203G w Lisewcu

3 sierpnia - 30 października 2015

całkowity (z VAT): 637 309,74 PLN
wkład budżetu państwa: 228 009,00 PLN
wkład Gminy Kolbudy: 204,650,37 PLN
wkład Powiatu Gdańskiego: 204 650,37 PLN

brak utrudnień - prace zakończono