07.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1933G na odcinku od Przywidza do Klonowa

1 czerwca - 31 lipca 2015

całkowity (z VAT): 996 625,21 PLN
wkład budżetu państwa: 228 009,00 PLN
wkład Gminy Przywidz: 320 032,10 PLN
wkład Powiatu Gdańskiego: 320 032,11 PLN

brak utrudnień - prace zakończono