06.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2210G na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 222 do Sobowidza

1 czerwca - 30 czerwca 2015

całkowity (z VAT): 1 497 831,89 PLN
wkład budżetu państwa: 535 876,00 PLN
wkład Gminy Trąbki Wielkie: 480 977,94 PLN
wkład Powiatu Gdańskiego: 480 977,95 PLN

brak utrudnień - prace zakończono