05.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2225G od granicy gminy Suchy Dąb do drogi powiatowej nr 2224G

15 czerwca - 31 lipca 2015

całkowity (z VAT): 663 576,76 PLN
wkład budżetu państwa: 237 407,00 PLN
wkład Gminy Suchy Dąb: 100 000,00 PLN
wkład Powiatu Gdańskiego: 326 169,76 PLN

brak utrudnień - prace zakończono

05.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2225G od granicy gminy Suchy Dąb do drogi powiatowej nr 2224G