04.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2248G pomiędzy drogą wojewódzką nr 227 a Stanisławowem

15 czerwca - 18 września 2015

całkowity (z VAT): 992 979,49 PLN
wkład budżetu państwa: 355 256,00 PLN
wkład Gminy Cedry Wielkie: 318 861,74 PLN
wkład Powiatu Gdańskiego: 318 861,75 PLN

brak utrudnień - prace zakończono