03.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2246G w Pruszczu Gd. (ul. Emilii Plater)

15 czerwca - 18 września 2015

całkowity (z VAT): 1 593 535,04 PLN
wkład budżetu państwa: 510 346,00 PLN
wkład Miasta Pruszcz Gdański: 583 189,04 PLN
wkład Powiatu Gdańskiego: 500 000,00 PLN

brak utrudnień - prace zakończono

03.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2246G w Pruszczu Gd. (ul. Emilii Plater)