02.2. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2220G w Żelisławkach

4 maja - 12 czerwca 2015

całkowity (z VAT): 74 009,10 PLN
wkład budżetu państwa: 26 478,00 PLN
wkład Gminy Pszczółki: 23 765,55 PLN
wkład Powiatu Gdańskiego: 23 765,55 PLN

brak utrudnień - prace zakończono

02.2. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2220G w Żelisławkach