02.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2210G na odcinku Pszczółki – Rębielcz

4 maja - 12 czerwca 2015

całkowity (z VAT): 568 160,86 PLN
wkład budżetu państwa: 203 270,00 PLN
wkład Gminy Pszczółki: 182 445,43 PLN
wkład Powiatu Gdańskiego: 182 445,43 PLN

brak utrudnień - prace zakończono

02.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2210G na odcinku Pszczółki – Rębielcz