01.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2215G w Juszkowie (ul. Zdrowa)

4 maja - 31 lipca 2015

całkowity (z VAT): 1 218 999,74 PLN
wkład budżetu państwa: 325 515,00 PLN
wkład Gminy Pruszcz Gdański: 446 742,37 PLN
wkład Powiatu Gdańskiego: 446 742,37 PLN

brak utrudnień - prace zakończono