3.1. Remont drogi powiatowej nr 2225G od skrzyżowania w Skowarczu (ul. Klimatyczna) do granicy gminy

29 sierpnia - 22 września 2014

całkowity (z VAT): 1 438 915,70 PLN
wkład budżetu państwa: 364 127,00 PLN
wkład Gminy Pszczółki: 533 565,50 PLN
wkład Powiatu Gdańskiego: 541 199,47 PLN

brak utrudnień - prace zakończono

3.1. Remont drogi powiatowej nr 2225G od skrzyżowania w Skowarczu (ul. Klimatyczna) do granicy gminy

 • 4 Czerwiec 2014

  Stan przed remontem.

 • 11 Sierpień 2014

  Rozpoczęto prace remontowe.

 • 13 Sierpień 2014

  Trwają prace remontowe.

 • 20 Sierpień 2014

  Trwają prace.

 • 1 Wrzesień 2014

  Trwają prace przed następnym etapem robót, czyli wykonaniem wyrównania istniejącej jezdni betonem asfaltowym oraz wykonaniem nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.

 • 4 Wrzesień 2014

  Trwają prace:  wykonanie nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.

 • 18 Wrzesień 2014

  Odbiór techniczny zadania.