2.2. Remont drogi powiatowej nr 2203G w Pręgowie na odcinku ul. Wyżynna – do skrzyżowania z Lisewcem

19 sierpnia - 22 września 2014

całkowity (z VAT): 560 104,93 PLN
wkład budżetu państwa: 141 739,00 PLN
wkład Gminy Kolbudy: 209 182,97 PLN
wkład Powiatu Gdańskiego: 209 182,96 PLN

brak utrudnień - prace zakończono

2.2. Remont drogi powiatowej nr 2203G w Pręgowie na odcinku ul. Wyżynna – do skrzyżowania z Lisewcem