2.1. Remont drogi powiatowej nr 1929G w Kolbudach (ul. Przemysłowa)

16 września - 30 października 2014

całkowity (z VAT): 716 068,14 PLN
wkład budżetu państwa: 181 206,00 PLN
wkład Gminy Kolbudy: 267 431,07 PLN
wkład Powiatu Gdańskiego: 267 431,07 PLN

brak utrudnień - prace zakończono

2.1. Remont drogi powiatowej nr 1929G w Kolbudach (ul. Przemysłowa)