1.2. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2235G Cedry Małe – Gdańsk Świbno

17 czerwca - 18 lipca 2014

całkowity (z VAT): 1 372 593,16 PLN
wkład budżetu państwa: 347 344,00 PLN
wkład Gminy Cedry Wielkie: 410 099,66 PLN
wkład Powiatu Gdańskiego: 615 149,50 PLN

brak utrudnień - prace zakończono

1.2. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2235G Cedry Małe – Gdańsk Świbno