8.1. Oznakowanie poziome i pionowe w ramach akcji specjalnego oznakowania okolic szkół znajdujących się przy ruchliwych drogach powiatowych

19 sierpnia - 25 sierpnia 2013
brak utrudnień - prace ukończono

8.1. Oznakowanie poziome i pionowe w ramach akcji specjalnego oznakowania okolic szkół znajdujących się przy ruchliwych drogach powiatowych