7.1. Remont drogi powiatowej nr 2205G na odcinku Gromadzin – Bliziny

10 czerwca - 7 lipca 2013

całkowity (z VAT): 558 437,71 PLN
wkład budżetu państwa: 279 218,86 PLN
wkład Powiatu Gdańskiego: 279 218,86 PLN

brak utrudnień - prace zakończono

7.1. Remont drogi powiatowej nr 2205G na odcinku Gromadzin – Bliziny