6.3. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2209G w Czerniewie

5 sierpnia - 6 października 2013

całkowity (z VAT): 426 292,02 PLN
wkład budżetu państwa: 213 146,01 PLN
wkład Gminy Trąbki Wielkie: 106 573,00 PLN
wkład Powiatu Gdańskiego: 106 573,00 PLN

brak utrudnień - prace zakończono

6.3. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2209G w Czerniewie