5.1. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2228G w Koźlinach

20 maja - 7 lipca 2013

całkowity (z VAT): 187 290,78 PLN

wkład budżetu państwa: 93 645,39 PLN

wkład Gminy Suchy Dąb: 46 822,70 PLN

wkład Powiatu Gdańskiego: 46 822,70 PLN

brak utrudnień - prace zakończono

5.1. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2228G w Koźlinach