3.2. Remont drogi powiatowej nr 2221G na odcinku Pszczółki (ul. Sportowa) – Ulkowy

20 maja - 7 lipca 2013

całkowity (z VAT): 889 928,69 PLN

wkład budżetu państwa: 333 388,42 PLN

wkład Gminy Pszczółki: 389 846,06 PLN

wkład Powiatu Gdańskiego: 166 694,21 PLN

brak utrudnień - prace zakończono