3.1. Remont drogi powiatowej nr 2210G w Pszczółkach (ul. Lipowa)

20 maja - 23 czerwca 2013

całkowity (z VAT): 218 365,85 PLN

wkład budżetu państwa: 109 182,92 PLN

wkład Gminy Pszczółki: 54 591,46 PLN

wkład Powiatu Gdańskiego: 54 591,46 PLN

brak utrudnień - prace zakończono

3.1. Remont drogi powiatowej nr 2210G w Pszczółkach (ul. Lipowa)