2.2. Remont drogi powiatowej nr 2204G na odcinku Czapielsk – Buszkowy

8 lipca - 25 sierpnia 2013

całkowity (z VAT): 729 143,05 PLN

wkład budżetu państwa: 364 571,52 PLN

wkład Gminy Kolbudy: 273 226,29 PLN

wkład Powiatu Gdańskiego: 91 345,24 PLN

brak utrudnień - prace zakończono

2.2. Remont drogi powiatowej nr 2204G na odcinku Czapielsk – Buszkowy