2.1. Remont drogi powiatowej nr 2203G w Pręgowie (ul. Bukowskiego)

3 czerwca - 25 sierpnia 2013

całkowity (z VAT): 549 303,07 PLN

wkład budżetu państwa: 147 031,24 PLN

wkład Gminy Kolbudy: 110 195,39 PLN

wkład Powiatu Gdańskiego: 292 076,44 PLN

brak utrudnień - prace zakończono

2.1. Remont drogi powiatowej nr 2203G w Pręgowie (ul. Bukowskiego)