1.1. Remont drogi powiatowej nr 2232G na odcinku Miłocin – Trutnowy

9 września - 30 października 2013

całkowity (z VAT): 789 802,02 PLN

wkład budżetu państwa: 394 901,01 PLN

wkład Gminy Cedry Wielkie: 197 450,50 PLN

wkład Powiatu Gdańskiego: 197 450,50 PLN

brak utrudnień - prace zakończono