1.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2246G w Pruszczu Gdańskim (ul. E. Plater)

21 kwietnia 2010 - 26 października 2010

Całościowy koszt projektu wyniósł: 6 224 901,20 PLN

brak utrudnień - prace zakończono

1.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2246G w Pruszczu Gdańskim (ul. E. Plater)